تقدم مدیریت بر تولید در جنبش نرم افزاری
57 بازدید
محل نشر: خبرنامه دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم، ش 3
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی