جنبش نرم افزاری و ضرورت تشکیل کلان گروههای علمی - پژوهشی
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهش و حوزه، ش 12
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی