درآمدی بر الگوی نوین مرجعیت و رهبری
55 بازدید
محل نشر: دومین کنگره بین المللی امام خمینی و احیای تفکر دین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی