مقدمه ای بر زیرساختهای الگوی نوین توسعه دینی
51 بازدید
محل نشر: اولین همایش اسلام و توسعه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی