نگاهی به عنصر انگیزش در الگوی رهبری حضرت امام خمینی
53 بازدید
محل نشر: همایش مدیریت و رهبری در سازمان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی