بهترین زمینه بهره وری یا مدیریت کارآمد منابع مغزی
45 بازدید
محل نشر: مسابقه مقاله نویسی سمینار اسلام و بهره وری
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی