مهمترین رسالت های آموزش عالی در قرن بیست و یکم
53 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » زمستان 1378 - شماره 2 (16 صفحه - از 136 تا 151)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتاری که پیش رو دارید، با نگاهی به عمده‌ترین مشکلات جوامع انسانی مانند جهل، رشد بی‌رویه جمعیت، فقر، بیماری، اعتیاد، استعمار، استبداد، آلودگی محیط زیست و پوچی، رسالتهای آموزش عالی را در قرن بیست و یکم در مواجهه با این مشکلات برشمرده است. نویسنده بر آن است که با توجه به تبدیل جهان به یک دهکده جهانی، مثل امروز جامعه جهانی، مثل کسانی است که در یک کشتی سوارند که هر خللی در آن، آینده همه سرنشینان را تهدید می‌کند، از طرف دیگر گستردگی و پیچیدگی مسایل یادشده اقتضا می‌کند که از تمامی ظرفیت کارشناسی معاصر استفاده شود. در پایان مقاله، پیشنهاد شده است دانشگاه بین‌المللی نوع‌دوستی ایجاد شود تا طلیعه‌دار ایجاد درک مشترک و همدلی و همکاری تمامی فرهیختگان جهان باشد. واژگان کلیدی: 1 - آموزش عالی 2 - تعلیم وتربیت 3 - فقر 4 - تنظیم خانواده 5 - استبداد 6 - استعمار 7 - بحران‌های آموزش عالی 8 - دانشگاه بین‌المللی نوع‌دوستی.